Trenersko ćoše

15 April 2018

Trenersko ćoše: Minibasket - maxi dimenzija

Naša trenerica Ognjenka Jovičić obradila je temu o osnovnoj košarkaškog kategoriji - minibasket.


Veoma često nailazimo na pitanja tipa : Šta da očekujem od svoga djeteta? , Hoće li biti nešto od njega? , Kada će da nauči dvokorak, leđnu promjenu, međunožnu promjenu ,... ? i sl.“

Prvo i osnovno, od Vašeg djeteta treba da očekujete da bude srećno i zadovoljno. Da voli da dolazi na treninge, da voli da se pokreće i kreće, da je dobar u interakciji sa ostalim članovima. Zadatak nas trenera u tom uzrastu je prvenstveno da Vaše dijete naučimo da voli sport. O tome da li će on/a postati profesionalan košarkaš govorit ćemo za 6-10 godina .

Ali da ne biste Vi tapkali u mraku, napisat ću Vam neke opšte smjernice kojima se mi treneri vodimo kada kreiramo naše treninge i cikluse treninga. Da bismo došli do toga, izvršit ću podjelu onako kako je i načinjena u našem klubu. U skladu sa Pravilnikom Košarkaškog Saveza RS, za takmičarsku selekciju u godini 2018 mogu da se registruju dječaci i djevojčice rođeni 2005.godine i stariji. Dakle sve ispod toga nazivamo Minibasketom. Minibasket podliježe i posebnim FIBA Minibasket Pravilima, koji se razlikuju od onoga što ste Vi navikli da gledate.

Neke od razlika u pravilima :

 1. Manja i lakša lopta
 2. Niži koševi
 3. Skraćeni periodi igre
 4. Svaki igrač mora da igra najmanje 2 četvrtine
 5. Zabranjena ZONSKA odbrana ... 

Kada smo objasnili neke osnovne različitosti na utakmicama i samom terenu, preći ćemo na sveukupni trenažni proces. U našem klubu najmlađa minibasket selekcija su djeca 6 i 7 godina starosti. To su naši MINIs. Druga selekcija su djeca uzrasta 8 i 9 godina, i zovemo ih MAXI. 10-,11-,12-godišnjaci čine našu predpionirsku selekciju ali to još uvijek nazivamo MINIBASKETOM.

skola kosarke kk lider 5

Šta da „očekujete“ od njih ???

U 6oj i 7oj godini brzina stvaranja veza između neurona neuporedivo je veća nego poslije sedme godine . U ovom periodu se podstiče razvoj veoma važnih centara u mozgu, stvaraju se veze između aktivnih neurona , dok oni neaktivni odumiru. Zbog ovoga je bitno u ovom periodu izvršiti stimulaciju i aktivaciju što većeg broja neurona, kako bi djeca dosegnula svoje biološke potencijale. Mi, treneri, imamo sedmično par sati na raspolaganju da na utičemo njihov psiho/fizički razvoj , zbog čega je veoma bitna saradnja na relaciji dijete-roditelj-trener-vaspitač (učitelj/ica) . Pored razvoja CNSa potrebno je izvršiti i ispratiti pravilan psiho-socijalno-motorički razvoj . Zbog toga u ovom uzrastu treniramo kompletno tijelo, osnovne oblike kretanja ( puzanje, hodanje, trčanje, skokove) , koristimo više rekvizita, prilagođene veličine. Što više različitih oblika kretanje, sa što različitijim zadacima prikažemo djetetu, pomognemo im da ih savlada,to će biti i veći uticaj na pravilan psiho-motorni razvoj . Analitičko učenje osnova košarke u ovom uzrastu izbjegavamo . Kroz igru im serviramo , trčanja, skokove, hvatanja, bacanja, gađanja i ostalo. Ambiciozni treneri i roditelji , mogu kod djece da izazovu otpor pri učenju. Zbog toga je važno poštovati principe posvećenosti, dosljednosti , svakodnevnog treninga sa postepenim opterećenjima, planiranim brojem ponavljanja, raznovrsnim i svestranim sadržajima kojih je dijete svjesno i koji su mu u potpunosti jasni, uz veliku dozu ljubavi i strpljenja. 


U 8oj i 9oj godini neophodno je nastaviti bazični trening , na kojem se tehnike osnovnih motoričkih oblika dovode do perfekcionizma, i na koji se postepeno nadograđuju specifične motoričke sposobnosti (koordinacija, agilnost , fleksibilnost, eksplozivna snaga,brzina). Opterećenje kontinuirano raste, a sa njim i rastu i sposobnosti djeteta. U ovoj fazi djecu učimo osnovnim košarkaškim pravilima. Ovladavaju osnovnim košarkaškim elementima :

 1. osnovni napadački stav
 2. dribling sa promjenom pravca, smjera i tempa (obje ruke)
 3. zaustavljanje u jednom i dva kontakta
 4. različite tehnike dodavanja i hvatanje
 5. dvokorak lijevo i desno
 6. kretanje u odbrambenom stavu
 7. šut na koš iz bliza

Ovo su tehnički elementi, a od taktike u ovom uzrastu učimo ih odbrani „čovjek“ , demarkiranje (oslobađanja od igrača) , „give and go“ (utrčavanje nakon dodavanja) .


10ta, 11ta i 12ta godina

U ovom uzrastu , nastavljamo da treniramo i razvijamo osnovne motoričke sposobnosti, kao i fundamente košarkaške igre. Korekcija zauzima sve veće mjesto u treningu, kao i analitički pristup obuke. Ni u ovom uzrastu od njih ne očekujemo i ne zahtijevamo ekstremno perfektnu izvedbu tehničkih elemenata. Igra mora da ima slobodniju formu, a ideje i kretnje u igri još uvijek su jednostavnije. Radi se na usavršavanju tehnike iz prethodnog razdoblja. Dribling je sada već sigurniji u kombinaciji za odbrambenim igračem, zaustavljanje se povezuje sa pivotiranjem, polazak u dribling bez greške u koracima, automatizuje se hvatanje lopte, precizno dodavanje, skok, poboljšava se odbrambeni stav kao i kretanje u odbrambenom stavu, pozicioni šut iz udaljnosti 2-3m , snažan dvokorak lijevo i desno.

Taktiku odbrane 1:1 , proširujemo na 2:2 , 3:3 ( stranu lote, stranu pomoći ) , „give and go“ usavršavamo , a i njega proširujemo na „Motion offence“ u situacijama 3 :0 .

skola kosarke kk lider 2

Ovo su neke osnovne smjernice , mene kao trenera minibasket selekcija. Navela sam šta da „očekujete“ od biološkog/motoričkog, tekničkog i taktičkog razvoja. Ono što je najvažnije za sve nas , i Vas kao roditelje i nas kao trenere , jeste njihov psiho-socijalni razvoj. U sve tri selekcije mi od njih želimo da im je zabavno i da vole da treniraju, da su kreativni, motivisani, da im ciljevi rastu , da podnose i pobjedu i poraz, da kontrolišu agresiju, poštuju pravila, razvijaju toleranciju, podjednako gledaju na sve članove tima, neovisno o sposobnostima, statusu i sl. da treningu pristupaju odgovorno i da vidimo da rastu u dobre i pravedne mlade ljude,sportiste/kinje. 

Nadam se da će Vam sada biti jasnije zašto ne volimo da nam postavite pitanje : „Hoće li biti išta od nje/ga ?“ . Dok je Vaše dijete srećno i zadovoljno, voli da trenira, svi smo na dobrom putu da od njega stvorimo čovjeka .